Essays & Theses

62 views

Sgormus_bildiri kitabı.pdf

Neoliberalizm, özelleştirme, pazarlama, serbest piyasa koşulları ve çeşitli yeniden düzenlenme biçimleri gibi belirli bir kapitalizm biçimi olarak tanımlanmaktadır. Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca küresel olarak genişlemeye devam eden neo-liberalizm
of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
  TÜRKİYE PEYZAJLARIII. ULUSAL KONFERANSI PEYZAJ POLİTİKALARI BİLDİRİ KİTABI 20-21 KASIM 2017İTÜ TAŞKIŞLA KAMPÜSÜ, İSTANBUL İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İstanbul  PEMKON Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Hayriye Eşbah Tunçay /  PEMKON 7. Dönem Başkanı / İTÜ Peyzaj Mimarlığı  Bölüm Başkanı   Prof.Dr. Adnan Uzun /  I.PEMKON KON-  FERANSI Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı Prof.Dr. Tanay Birişçi /  PEMKON 6.  Dönem Başkanı Yerel Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Hayriye Eşbah Tunçay (Düzenleme  Kurulu Başkanı) Doç.Dr. F.Ayçim Türer BaşkayaDoç.Dr. Meltem Erdem KayaYrd.Doç.Dr. Mustafa Artar Dr. Meliz Akyol AlayDr. Ayşegül Oruçkaptan (PMO Genel  Başkanı) Peyzaj Yüksek Mimarı Murat Ermeydan (PMO İstanbul Şube Başkanı) Araş.Gör. Arzu Türk (Sekreterya) Bilim Kurulu Prof.Dr. Cengiz Acar  Karadeniz Teknik Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Meliha Aklıbaşında  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Prof.Dr. Şevket Alp Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Buket Asilsoy Yakın Doğu Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Fürüzan Aslan  İnönü Üniversitesi Prof.Dr. Hakan Altınçekiç  İstanbul Üniversitesi Prof.Dr. Faruk Altunkasa Çukurova Üniversitesi Prof.Dr. Cemil Ata Yeditepe Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Ömer Atabeyoğlu Ordu Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Mustafa Atmaca  Mustafa Kemal Üniversitesi Doç.Dr. Mehmet Akif Irmak  Atatürk Üniversitesi Prof.Dr. Tanay Birişçi  Ege Üniversitesi Doç.Dr. Ayçim Türer Başkaya  İstanbul Teknik Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Didem Dizdaroğlu  İ.D. Bilkent Üniversitesi Prof.Dr. Hakan Doygun  K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Prof.Dr. Elmas Erdoğan  Ankara Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Şehriban Eraslan Süleyman Demirel Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Engin Eroğlu  Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Bige Şimşek İlhan  Amasya Üniversitesi Prof.Dr. Latif Gürkan Kaya  M.Akif Ersoy Üniversitesi Prof.Dr. Sibel Mansuroğlu  Akdeniz Üniversitesi Doç.Dr. Sevgi Öztürk  Kastamonu Üniversitesi Doç.Dr. Hilal Turgut  Artvin Çoruh Üniversitesi Prof.Dr. K. Tuluhan Yılmaz  Adnan Menderes Üniversitesi Prof.Dr. Murat Zencirkıran Uludağ Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Candan Zülkar Trakya Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Mustafa Artar   Bartın Üniversitesi Adres Peyzaj Mimarlığı Bölüm BaşkanlığıMimarlık Fakültesiİstanbul Teknik Üniversitesi, Taşkışla KampüsüTaşkışla Cad, 34437 Taksim / İstanbulTel: +90 212 293 1300E-posta: pemkon2017@gmail.com Bütün hakları saklıdır. © İstanbul Teknik ÜniversitesiBu eserin bir kısmı veya tamamı İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, kopya edilemez. TÜRKİYE PEYZAJLARI II. ULUSAL KONFERANSI “PEYZAJ POLİTİKALARI” BİLDİRİ KİTABI Editörler Hayriye Eşbah TUNÇAYArzu TÜRK Yayın Tarihi: 08 Ocak 2018ISBN: 978-975-561-489-2Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)İstanbul Teknik Üniversitesi 2 3  5. OTURUM İklimsel Konfor ve Türkiye’deki Uygulamalar 174 Araş. Gör. Sinem Özdede , Yrd. Doç. Dr. Ahmet Benliay Kentsel Ekosistem Hizmetlerinin Sınıandırması ve Farklı Uygulama Örneklerinin İncelenmesi Gülay Tokgöz , Doç. Dr. Nuriye Say Konya Kent Peyzajında Ekolojik Güvenliğin Değerlendirilmesi 198 Yrd. Doç. Dr. Filiz Çelik  Yeni Kentsel Gündem: Çevresel Sürdürülebilirlik 212 Prof. Dr. Öner Demirel, Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu Kentsel Drenaj Politikaları 226 Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay, Araş. Gör. Arzu Türk 6. OTURUM Van Gölü Havzasında Anıt Ağaçları Ve Koruma Politikaları 236 Prof. Dr. Şevket Alp, Yrd. Doç. Dr. Emel Baylan Peyzaj Politikalarının Varlık Odaklı Yerel Katılım Süreçleri ile Geliştirilmesi:Küçük Menderes Havzası Deneyimi 242 Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Semahat Özdemir, Prof. Dr. Alper Baba, Dr. Zeynep Durmuş Arsan, Doç. Dr. Hasan Engin Duran, Doç. Dr. Orhan Gündüz, Prof. Dr. Adnan Kaplan, Prof. Dr. Murat Boyacı, Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Doç. Dr. Tolga Esetlili, Dr. Özlem Yıldız, Dr. Nurdan Erdoğan, Hamidreza Yazdani, Aykut Uçar  Kuyucak Köyü’nün (Isparta) Agro-Turizm Açısından Değerlendirilmesi 256 Yrd. Doç. Dr. Candan Kuş Şahin, Araş. Gör. Büşra Ezenci, Araş. Gör. Anıl Evci, Öğr. Gör. Mert Akoğlu7. OTURUM Evrensel Tasarım Kapsamında Otizm Spektrum Bozukluğu: Antalya Akdeniz Kent Parkı Örneği 262 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Benliay, Araş. Gör. Sinem Özdede Engelli Konforu Bağlamında istanbul Avrupa Yakası Engelli Parklarının İrdelenmesi 274 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kıvanç Ak , Doç. Dr. Tahsin Yılmaz, Fatma Kondakçı   Sosyal ve Kültürel Değerlerin Doğa ile Etkileşimi: İnsan Gözüyle Peyzaj 286 Yrd. Doç. Dr. Pınar Gültekin, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin, Dursun Öz, Fatma Kondakçı, Gamze Çoban, Orhan Başer, Selma Güner, Tutku Başak 1. OTURUM Peyzaj Politikaları Kapsamında Peyzaj Kalite Hedeerinin Belirlenmesi 8 Dr. Arzu Altuntaş , Prof. Dr. Veli Ortaçeşme “Peyzaj Kavramı - Meslek Disiplini - Politika” İlişkisine Eleştirel Bakış 18 Prof. Dr. Adnan Kaplan Afete Duyarlı Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları Ve Türkiye 28 Doç. Dr. F. Ayçim Türer Başkaya Van Kenti Koruma Politikalarına Yönelik Bir Peyzaj Değerlendirmesi 42 Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, Zelal Tanlı Keserci, Servet Keserci2. OTURUM Ülkemizde Peyzaj Politikamız Nedir, Ne Olmalıdır! 52 Prof. Dr. Muzaffer Yücel, Dr. Deniz Çolakkadıoğlu Türkiye’nin Doğa Koruma Mevzuatına Peyzaj Mimarlığı Açısından Bir Bakış 66 Yrd. Doç. Dr. Emrah Yalçınalp Bitkisel Tasarımda Ele Alınması Gereken Politikalar 72 Prof. Dr. Zerrin Söğüt, Prof. Dr. Tanay Birişçi, Prof. Dr. Sibel Mansuroğlu Peyzaj Politikalarının Geçerli Kılınmasında ve Yaygınlaştırılmasında Etiğin Önemi ve Peyzaj Etiğinin Tanımlanmasına Yönelik Bir Deneme 86 Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, Araş. Gör. Hilmi Ekin Oktay, Buket Şenoğlu3. OTURUM Türkiye’de Planlı Dönem Öncesi Ulaşım Sektörünün Değerlendirilmesi 98 Araş. Gör. Nermin Merve Yalçınkaya , Prof. Dr. Nuriye Say Yaşanabilir Kentler ve Bisikletli Erişim Politikaları 114 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Artar  Kentsel Peyzajın Kamusal Boyutu ve Ekonomik Dinamikler 122 Yrd. Doç. Dr. Elif Kutay Karaçor  Peyzaj Değişimi ve Kırsal Politika: Kırsal Yerleşimlere Yönelik Kimlik Temelli Yaklaşımlar 130 Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya4. OTURUM Doğa Koruma Anlayışının Neoliberalleşme Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme 140 Doç. Dr. Sevgi Görmüş Ulusal Peyzaj Politikalarının Gelişiminde Peyzaj Karakter Değerlendirilmesi ve Peyzaj Atlaslarının Rolü 150 Doç. Dr. Osman Uzun Havza Ölçeğinde Peyzaj Onarım Politikalarının Gelişimi: Yeşilırmak Peyzaj Atlası Örneği 162 Doç. Dr. Osman Uzun, Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Prof. Dr. Zeki Demir, Sultan Gündüz, Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya, Yrd. Doç. Dr. Pınar Gültekin 186 4 5  Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ne göre “Peyzaj Politikası”, uzman kamu yetkilileri tarafından  peyzajların korunması, yönetilmesi ve planlanması konusunda özel tedbirler almayı amaçlayan genel prensipler, stratejiler ve rehber kuralların bütünüdür. Ülkemizdeki kentsel-kırsal, doğal-kültürel her türlü peyzajın korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanımı için ülkesel, bölgesel ve yerel ölçekte her tür etkinliğin amaç, yöntem ve içerik olarak düzen - lenme ve gerçekleştirilme esaslarını Peyzaj Politikaları belirlemektedir. PEMKON tarafından ikincisi düzenlenen Türkiye Peyzajları Ulusal Konferansı’nın bu yılki başlığı “Peyzaj Politi - kaları”dır. Ülkemizdeki Peyzaj Politikaları, Peyzaj Mimarlığının farklı çalışma alanları üze - rinden disiplinlerarası bir bakış açısı ile tartışılmıştır.   İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümünün organizasyonu ile 20-21 Kasım 2017 tarihleri arasından Peyzaj Politikaları başlığı ile düzenlenen Türkiye Peyzajları II Ulusal Konfersansını 100’ü aşkın dileyici takip etmiştir. 17 farklı üniversiteden gelen akademisyenlerin ve ayrıca kamu ve sivil toplum örgütlerinden gelen konuşmacıların sunduğu 27 adet bildiri bu kitapta yer al - maktadır. Kırsal Peyzaj politikaları, kentsel peyzaj politikaları, planlama-tasarım politikaları,  peyzaj yönetimi politikaları, koruma (yasal-yönetsel) politikaları, imar politikaları, kentsel tasarım/yenileme politikaları, enerji ve madencilik politikaları, peyzaj onarımı politikaları, ulaşım politikaları, avrupa peyzaj sözleşmesi ve politikaları temaları ekseninde toplanan bildi - rilerin ve konferans sonunda düzenlenen panelin ana çıktısı olarak ülkemizdeki peyzajların korunması, yönetilmesi, planlanması ve tasarımı konusunda mevzuat anlamında yeterli düzen - lemenin olmasına rağmen bu mevzuatların uygulanması ve izlenmesi ile ilgili sorunların, kurumlar arası iletişimsizlik ve koordinasyon eksiklerinin ülkemiz peyzajlarının sürdürülebi-lirliği açısından etkin sonuçlar doğurmadığı sonucunda hemkir kalınmıştır.   Konferansın ülkemiz peyzajları için başta kamu kurum ve kuruluşları ile bu konuda çalışan  bilim camiasına ülkemizdeki kırsal, kentsel, tarihi peyzaj alanlarının sürdürülebilir planla - ması, tasarımı, yönetimi ve korunması ile ilgili yol gösteren bir aktivite olduğu ve bu konuda ülkemizde gerek mevzuat gerekse uygulamadaki eksikliklerin ortaya konulması ve somut öneriler geliştirilmesi açısından kongrenin önemli çıktılarının olduğunu vurgulamak isteriz. Organizasyon Komitesi 6 7  DOĞA KORUMA ANLAYIŞININ NEOLİBERALLEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Sevgi GÖRMÜŞ 11 Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, BARTIN E-posta: sevgigormus@gmail.com Öz:  Neoliberalizm, özelleştirme, pazarlama, serbest piyasa koşulları ve çeşitli yeniden düzenlenme  biçimleri gibi belirli bir kapitalizm biçimi olarak tanımlanmaktadır. Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca küre - sel olarak genişlemeye devam eden neo-liberalizm için devlet tarafından özel sermayenin çıkarlarını kolaylaştıracak yeni düzenlemeler yapılmakta ve pazara dayalı mekanizmalar doğal kaynaklar (su, or  - manlar, milli parklar...) üzerinden kurgulanmaktadır. Bu nedenle, son yıllarda korunan alanlarda turizm endüstrisi başat bir rol oynamaktadır. Çünkü turizm endüstrisi doğadaki yeni alanları hedeemesi ve  belirlemesi nedeniyle korunan alanlarda neoliberalizme yer açmanın ve izin vermenin etkili bir yoludur.  Neoliberalizm, turizm yoluyla yeniden yapılandırdığı doğayı küresel tüketim için yeniden tasarlamak  - tadır. Bu tasarıda turizm çevreyi ve doğayı anlamanın bir aracı olarak pazar ile ilişkilendirilmektedir. Bu ilişkilendirme biçimi yer’in turistlerin nesnesine dönüşmesi olarak ifade edilirken; bir yer’in turis - tlerin nesnesine dönüşmesini kolaylaştıran şeyin “değer” olduğu kabul edilmektedir. Bir korunan alanda “kimin değerleri ön plana çıkmalıdır?’ sorusu bir çıkmaza işaret ederken bu sorudan önce sorulması ger  - eken soru “bu peyzaj içinde ne gibi değerler var?” sorusudur. Çünkü değer kavramının diğer bir bağlamı ekonomidir. Parasal değeri ifade etmek için de “değer” kavramı kullanılmaktadır. Korunan alanlarda turizm endüstrisinin değer kavramına karşı geliştirdiği tutum hangi değer çeşidine yöneliktir? Kültürel değer parasal değere göre çok farklıdır. Kültürel değer parasal değeri etkileyebilir ancak parasal değer kendi içinde peyzajın kültürel bir değeri değildir. Para, arazinin değerini ölçmenin bir yolu olabilir ancak  bir peyzajın kültürel değerlerine eşdeğer kabul edilemez. Türkiye’de doğal peyzaj niteliğinin hala korunabildiği alanlarda oluşan rahatsızlığın nedeni de peyzaj değeri (biyoçeşitlilik değeri) ve anlamını bilmeden ya da umursamadan yapılan planlama müdahale - sidir. Bu müdahalelere karşı geliştirilen mücadelenin savunma argümanlarının da peyzaj değeri ve anlamı üzerinden gelişmiyor olması ayrı bir sorundur. Peyzaj değerlerinin korunması için peyzajın nasıl yönetileceği tüm paydaşlar açısından (kamu kurumları, plancılar, Sivil toplum inisiyatieri ve yerel halk) hala bilinmeyen bir konudur. Bu bilinmezlik durumundan faydalanan ise neo- liberal politikalarla doğayı nesneleştiren ekonomi sektörleridir.  Neo-liberal politikaların etkisinin son yıllarda hız kazandığı Türkiye’de ulusal yönetim siyasetinin ve  politikanın yönlendirmesi ile doğal kaynaklar ve doğa koruma alanları “sürdürülebilirlik” yaklaşımı adı altında, ölçülebilir yatlandırılabilir hale getirilerek piyasa malına dönüştürülmüştür. Bu süreçte, ulusal ve uluslararası önemi olan doğa koruma alanları fark gözetmeksizin kullanıma açılmıştır. Son 10 yılda inşaata dayalı büyüme stratejisinin sonucunda kıyı alanlarında ya da kent merkezlerinde artık yatırıma uygun çok fazla yer kalmayınca ekonomik etkinlikler, yatırımlar ormanlara, koruma alanlarına, tarihi eserlerin olduğu yerlere taşınmaya başlanmıştır. Son dönemdeki, otellerin, yolların, köprülerin, AVM’lerin, havaalanlarının, HES’lerin, madencilik faaliyetlerinin neredeyse tümü, bir biçimde doğal ya da kültürel alanlara zarar verecek biçimde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de peyzaj değerinin sürdürülebilirliği için arazi kullanım planlama politikalarında iyileştirme yapılması, kalkınma planlarında sadece ekonomik değere bağlı kalınarak strateji geliştirilmesinden vazgeçilmesi gerekmektedir. Ekonomi ve doğa koruma arasında bütünleşik bir planlama ve uygulama sistemi geliştirilmelidir. Böyle bir sistemin geliştirilmesi ile sadece alan bazında bir korumanın ötesinde, insanların yer’eilişkin duyu ve anlamları da korunmuş olacaktır. Giriş  Neoliberalizm, özelleştirme, pazarlama, serbest piyasa koşulları ve çeşitli yeniden düzenlenme  biçimleri gibi belirli bir kapitalizm biçimi olarak tanımlanmaktadır. Geçtiğimiz yirmi yıl boyu - nca neo-liberalizm küresel olarak genişlemeye devam etmekte, genişlemenin sağlanması için devlet tarafından özel sermayenin çıkarlarını kolaylaştıracak yeni düzenlemeler yapılmakta ve pazara dayalı mekanizmalar doğal kaynaklar (su, ormanlar, milli parklar gibi.) üzerinden geliştirilmektedir. Bu nedenle, son yıllarda korunan alanlarda turizm endüstrisinin başat bir rol oynadığına tanık olunmaktadır. Turizm endüstrisi, doğadaki yeni alanları hedeemesi ve belir  - lemesi için neoliberalizme izin vermenin bir yolu olarak görülmektedir. Dolayısıyla neoliberal - izm turizm aracılığyla doğayı yeniden yapılandırarak küresel tüketim için yeniden tasarlamak  - tadır. Özellikle 2007 yılından beri dünyada ekonominin girdiği krizi önlemek için neoliberal  politikalar ağırlaştırılarak uygulanmaktadır. Kamu mülkiyetinin özelleştirilmesi ve kamusal alanlarla ilgili yeni düzenlemeler insanın içinde yaşadığı alanlardan, insanın yaşamadığı alan - lara kadar genişlemektedir. Yoğunlaştırılmış doğa neoliberalizasyonu, kriz sürecinde ve kriz sonrasında önemli bir unsur olmuştur. Doğa, işgücünün yanında başlıca zenginlik kaynağıdır ve sermaye birikiminde anahtar rol oynamaktadır (Apostolopoulou ve Adams, 2015). Neoliberal süreç özellikle gelişmekte olan ülkelerde etkili olmaktadır. Pazar ekonomisi bu ülkel - erde koruma politikasını yeniden biçimlendirmektedir. Pazar temelli kazan-kazan çözümlerin yanı sıra geçim kaynağını korunan alanlar ile ilişkisinin devamlığı üzerine kuran uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşları hala koruma yaklaşımının olması gerektiği konusunda tartışmaktadırlar (Dressler ve Roth, 2010; Büscher, 2008). Bu nedenle koruma yaklaşımlarının değiştiği ancak sonuç itibariyle tüm yaklaşımların neoliberalizm ile ilişkili hale geldiği görülme - ktedir. Doğa koruma toplum tabanlı koruma, neoliberal koruma ve peyzaj/ekosistem temelli koruma olmak üzere üç başlık altında kategorileştirilmektedir. Küresel koruma tartışmaları korunan alanların çevresinde yaşayan insanların sorunlarına nasıl yaklaşmak gerektiği üzerine gelişirken; söz konusu insanların yoksulluk durumları önemli bir risk unsuru olarak değerlendirilmiştir. Yoksulluğun korunan alanların ekolojik yapısını tehdit ettiği yönünde gelişen düşüncenin temel dayanağı geçim ve ticari amaçlar nedeniyle doğal kay - nakların istismar edilebileceğine yöneliktir. Bu kaygı nedeniyle korunan alanların bu insanlara tamamen yasaklanması gerektiği üzerine görüş birliğine varılmıştır. Doğa ancak katı kurallarla yönetilebilir ve katı kurallar “yasaklarla” sağlanabilirdi. Bu koruma anlayışının korunan alan - ları daha fazla tahrip ettiğini belirten Dressler ve Roth (2010) bunun nedeni olarak bu insanların arazileri ve ekonomik faaliyetleri kısıtlandığı için halkın yeni pazar arayışının park üzerine yoğunlaşacağını ve bu nedenle kaçak yollar geliştireceklerini belirtmektedir. Ayrıca katı/yasa - kçı korumaya karşı olanlar “çitler ve para cezası” aracılığıyla yönetimin koruma hedene ulaşa - mayacağını, kaynağa erişimin kısıtlanması ile doğal kaynağın azalması arasında korelasyon oluştuğunu vurguladılar (Wunder, 2008). Bu görüş korunan alana dayalı bir yaşam geliştirmiş insanları biyolojik çeşitliliğin azalmasından sorumlu tutsa da uzun bir zamandır bu insanların korunan alanlarla kurduğu ilişkinin korumaya daha çok yardımcı olduğu görülmektedir. Çünkü korunan alanlarla kurduğu ekonomik ilişki geçimlik ekonomi kapsamında kalmaktadır. Bu tartışmalar ve kirler herkes için en iyi olan şeyin koruma ile kalkınma arasında entegra - syonun geliştirilmesi olduğu konusunda birleştirmiştir. Bir yandan koruma- kalkınma eksenli  projeler geliştirirken bir yandan da korumanın artık proje eksenli sağlanabileceği konusunda kir zemini oluşmaya başlamıştır. Bu yaklaşım yeni pazar arayışlarına neden olurken plancılar da bu yaklaşımı toplum-temelli koruma yaklaşımına entegre olmasını sağlamışlardır. Bu entegrasyonla birlikte pazar tabanlı çözümler (ekoturizm, ekosistem servisleri) pazar odaklı çözümlere doğru evrilmiştir. Plancıların düşüncesi yüksek gelirin yerel halkın park üzerindeki  baskısını indirgeyebileceği üzerine şekillenmiştir ancak bu entegrasyonun yeni bir koruma  biçimi geliştirdiğini daha sonra farketmişlerdir: neoliberal koruma. Neoliberal koruma koru - ma yönetimi içindeki nansman, pazarlama, özelleştirme, metalaştırma ve yerinden etme gibi Anahtar Kelimeler: Doğa koruma, Neoliberal koruma, Korunan alan, Peyzaj değeri, Türkiye 140 141 4. Oturum4. Oturum
Advertisement
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks